ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ SKDRDP

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಸಂಖ್ಯೆ8000

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು = ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ರಿಂದ 1000 ರೂ

BE, MBBS, BAMS ಮತ್ತು BDS ನಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು 2000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1000 ರೂ

TCH, DPEd, ಬೆಡ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ITI, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 6,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31-03-2023

ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ