ರಬ್ಬರ್‌ ಕೃಷಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಈ ವ್ಯಾಪಾರ  ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಪೊರೈಕೆ ಸಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 375 ಕೆ.ಜಿ.ಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರೆ.

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು 900 ರಿಂದ 1000 ಕೆಜಿ

4284 ಕೆ.ಜಿ ರಬ್ಬರ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ 1, 50,286  ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು.