ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹ 6000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ

16000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ

ಫಲಾನುಭವಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೈತ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು6000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ

ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ

Fill in some text

ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು KYC ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 12 ಕಂತನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ