ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಾಣಿ  ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಉದ್ದೇಶ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಒದಗಿಸಿ

ಫಲಾನುಭವಿಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎ೨

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ