ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ 

ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ

50 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರೂ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖಾತರಿ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿದಾರರು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನುಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ