ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪೆನ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಮನೆಯಾಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದು

Fಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು: – ಬ್ಯಾರೆಲ್    – ಲೋಹದ ತುದಿ  – ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಗುರಿ ಗ್ರಾಹಕರು – ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು – ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಳಕರಣೆಗಳ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು=15,000

ತಯಾರಿಕ ವೆಚ್ಚ  ತಿಂಗಳಿಗೆ=900

 ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 24,000 ಲಾಭ