ಸಣ್ಣ  ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ  ಇದ್ರೆ ಸಾಕು

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ

ಮನೆಯಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

‌ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,21,285 ಲಾಭ