ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ 2022

ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, 

ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು

ರೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ