ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು:ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರ,  ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ.

ನೋಂದಣಿ, ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ=5,10,000

ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಲಾಭ  2,70,000

ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸಿ