ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಅಣಬೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಫ್ತಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

ಭೂರಹಿತರು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ.

ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

ಕಡಿಮೆ  ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ

ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ  87,500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ