ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು

ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ

 ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ದಿಂದ 3,00,000 ಲಾಭ

ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ನಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ