ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ

ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಫಲಪ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ

 NCJD,JMDCಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ

ಉಪಕರಣಗಳು: – ಮರದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ – ಮರದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್

ಆನ್‌ಲೈನ್  & ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು

ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಸಾವಿರ ಸಮಾನ್ಯ ಚೀಲ ತಯಾರಿಸಿದರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್