ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ

ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ

ಫಲಾನುಭವಿದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಆಸಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ