ಲಾಭದಾಯಕ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

Title 1 Title 1

ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ & ರಸಗೊಬ್ಬರ  ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು

ಅಂಗಡಿಯನ್ನು  ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಮಾಡಿಕೋಳ್ಳಬೇಕು

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ 12,23,000 ಲಕ್ಷ.

ದಿನಕ್ಕೆ 50000 ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭ 5000

ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇಂದೇ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ