ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಉದ್ದೇಶ :ದೇಶದ ರೈತರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು

ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ₹200000 ವರೆಗೆ ವಿಮೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ