ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಬಲ

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಬಲ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 7 -9% ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 7 -9% ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದಿಂದ 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದಿಂದ 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

6.90% ರಿಂದ 8.80% pa ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು

– ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. – ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಭಾವಚಿತ್ರ. – ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು 

ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು :

ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು :

– ಹತ್ತಿರದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. – ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ