ಕರ್ಪೂರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ

ಕೇವಲ 1ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ.‌

ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಖಂಡಿತ

ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೊ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,40,000 ಲಾಭ