ಪ್ರಸ್ತುತ  ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್

ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ತಳಿಗಳು

ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್  ಹೈ-ಬ್ರೋ

ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು

ಏಕ ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಹು ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

2000 ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ

6 ಲಕ್ಷ

2000 ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ  ಪ್ರತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ 17, 16,000.00

ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಸುಮಾರು: ರೂ 4, 44,000.00 (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ).

ನಿರಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ  ಬಾಯ್ಲರ್‌ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ