ಬಿಸ್ಕ್‌ತ್ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ – FSSAI ಪರವಾನಗಿ – GST ನೋಂದಣಿ – ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ – MSME/SSI ನೋಂದಣಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರು  8 ರಿಂದ 10 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ : 9,51,500

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬಿಸ್ಕ್‌ತ್  200 kg

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು/ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ವಿತರಕ-ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಾ;

ತಿಂಗಳಿಗೆ 72,000 ಲಾಭ  ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್