ಟಿಕೆಟಿಂಗ್  ಮತ್ತು  ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂಗಳು  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನ

ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ರೋಲ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌

ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಎಂಬಾ ಯಂತ್ರದ ಸವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ 

ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಖಂಡಿತ

ತಿಂಗಳಿಗೆ 90000 ರೂ ವರೆಗೆ ಲಾಭ