ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2000 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RGRHCL), ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

"ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ" ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಕಿಕ್‌ ಮಾಡಿ